Sociale voorzieningen in natura

Sociale voorzieningen in natura betreft afzonderlijke goederen en diensten die door de overheid in natura aan individuele huishoudens worden verstrekt.