Jaarbasis

Op jaarbasis wil zeggen dat bij het exploitatieoverschot in een verslagkwartaal de exploitatieoverschotten over de voorgaande drie kwartalen zijn opgeteld.
De investeringsquote op jaarbasis is berekend nadat zowel de investeringen en toegevoegde waarde op jaarbasis zijn bepaald door bij het totaal in een verslagkwartaal de totalen over de voorgaande drie kwartalen op te tellen.