Werkloosheid daalt het snelst onder 25- tot 45-jarigen

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De werkloosheid onder personen van 25 tot 45 jaar is de afgelopen drie maanden sneller gedaald dan onder personen van 45 jaar en ouder. In augustus waren in totaal 604 duizend mensen werkloos, 13 duizend minder dan drie maanden eerder. De werkloosheid was in augustus nagenoeg gelijk aan die in juli en kwam uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van CBS.


UWV: in augustus bijna evenveel WW-uitkeringen als in juli

Augustus 2015 telde bijna 420 duizend lopende WW-uitkeringen, vrijwel evenveel als in juli en 2,5 procent minder dan in augustus vorig jaar. In augustus vorig jaar nam het aantal uitkeringen vergeleken met de maand daarvoor nog af met 1,5 procent. Voor 35-45 jarigen komt het WW-aantal, zowel vergeleken met een maand geleden als met een jaar geleden, (veel) lager uit. Een toename was er, zoals gebruikelijk in de zomermaanden, vanuit de sector onderwijs. De piek van het aantal uitkeringen in de zomermaanden wordt in de sector onderwijs echter steeds hoger.

Werkloze beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd) en WW-uitkeringen

Werkloosheid onder 25- tot 45-jarigen het laagst

In een jaar tijd daalde de werkloosheid van 7,2 naar 6,8 procent van de beroepsbevolking. Werklozen hebben geen baan, maar zijn wel op zoek naar werk en direct beschikbaar. Bij de 25- tot 45-jarigen was de werkloosheid het laagst en daalde de laatste drie maanden relatief sterk: van 5,7 procent naar 5,4 procent. Ook bij 45-plussers nam de werkloosheid af, zij het in een lager tempo: van 6,5 naar 6,4 procent. De jeugdwerkloosheid kwam uit op 11,2 procent, iets meer dan 3 maanden geleden, maar lager dan een jaar eerder. Toen bedroeg de jeugdwerkloosheid nog 12,4 procent.

Werkloosheidspercentage naar leeftijd

Twee derde van alle 15- tot 75-jarigen aan het werk

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Het aantal werkenden is in de afgelopen drie maanden met 12 duizend toegenomen. In augustus had 65,5 procent van alle 15- tot 75-jarigen betaald werk, oftewel 8,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. In de afgelopen twaalf maanden is vooral het aantal werkende vrouwen toegenomen.
Afgelopen maand waren in totaal 604 duizend mensen werkloos, 13 duizend minder dan drie maanden eerder. Er waren in augustus iets meer mannen dan vrouwen werkloos. De overige 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar behoren niet tot  de beroepsbevolking: ook zij hadden geen baan, maar waren niet op zoek of niet direct beschikbaar. Buiten de beroepsbevolking zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Totale en werkzame beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd)

UWV:  Iets minder werkhervattingen dit jaar

UWV verstrekte in 2015 tot en met augustus 390 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 3,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Er werden door UWV in de eerste acht maanden van dit jaar 412 duizend uitkeringen beëindigd bijna evenveel als in 2014. Het aantal uitkeringen dat beëindigd werd door werkhervatting komt in 2015 uit op 199 duizend, bijna 1 procent lager dan in 2014.

Bronnen:

Technische toelichting
StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid
UWV: Nieuwsflits arbeidsmarkt