Inkomensafhankelijk huurbeleid

Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging vanaf 1 juli 2013 afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder. Er geldt een maximaal basishuurverhogingspercentage voor alle zelfstandige woningen van inflatie (van het voorgaande jaar) plus een vast opslagpercentage van 1,5 procent. Daarnaast is, om de doorstroming te bevorderen, voor huishoudens met een inkomen boven € 34 229 een inkomensafhankelijke opslag van 0,5 procent toegestaan. Voor inkomens boven € 43 786 is deze opslag 2,5 procent.

De maximale huurstijging voor 2015 is:
inkomens tot en met € 34 229                            1,0% + 1,5%              = 2,5%
inkomens van € 34 299 tot en met € 43 786      1,0% + 1,5% + 0,5% = 3,0%
inkomens boven € 43 786                                  1,0% + 1,5% + 2,5% = 5,0%

De maximale huurstijging voor 2014 was:
inkomens tot en met € 34 085                            2,5% + 1,5%              = 4,0%
inkomens van € 34 085 tot en met € 43 602      2,5% + 1,5% + 0,5% = 4,5%
inkomens boven € 43 602                                  2,5% + 1,5% + 2,5% = 6,5%