Industrie produceert vijf maanden op rij meer dan jaar eerder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 0,6 procent hoger dan in juli 2014, zo maakt CBS bekend. De stijging is kleiner dan in de twee voorgaande maanden. De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productiegroei van de industrie groter geweest zijn. Door de bank genomen stijgt de productie van de industrie sinds de zomer van 2014.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)

Transportmiddelenindustrie produceerde aanzienlijk meer, chemische industrie minder

De productie van de transportmiddelenindustrie was ruim 12 procent hoger dan in juli 2014. De farmaceutische industrie produceerde 7 procent meer. Ook de productie van de rubber- en kunststof- en machine-industrie lag hoger dan een jaar eerder.

Daarentegen produceerde de chemische industrie ruim 2 procent minder dan een jaar eerder. De productie van elektrische apparaten, voedingsmiddelen en metaalproducten lag ook lager dan een jaar eerder.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor circa 70 procent van de industriële productie.

Stijgende trend sinds zomer 2014

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van juni op juli 2015 daalde de productie met 0,3 procent.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds de zomer van 2014 is de trend echter stijgend.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Stemming Nederlandse fabrikanten in augustus positief

De stemming onder de ondernemers in de industrie was in augustus weliswaar wat minder positief dan een maand eerder, maar nog altijd ligt het producentenvertrouwen ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. De verslechtering in augustus komt vooral doordat ondernemers wat minder positief zijn over de productie in de komende 3 maanden. In juni bereikte het producentenvertrouwen het hoogste niveau in ruim 4 jaar tijd.

De industriële ondernemers in Duitsland zijn in augustus wat minder positief dan een maand eerder. In april bereikte het vertrouwen van de Duitse industriële ondernemers het hoogste niveau van 2015. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

Bron: StatLine,

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.