Investeringen

Onder investeringen in landsverdediging wordt verstaan de aankopen van militaire wapens (tanks, wapens, wapensystemen en voer-, vaar- en vliegtuigen die als hoofdtaak hebben te fungeren als wapentuig) en van overige vaste activa (grond, gebouwen, computers, software, research&development, voer-, vaar- en vliegtuigen die niet als hoofdtaak hebben te fungeren als wapentuig en aanleg en groot onderhoud van militaire terreinen) minus de verkopen van gebruikte vaste activa.