Uitstoot van broeikasgassen 2014

De emissiecijfers voor 2014 zijn voorlopig. De definitieve cijfers worden in het voorjaar van 2016 gepubliceerd in StatLine, in het Compendium voor de Leefomgeving en op de website van de Emissieregistratie.