IPCC-voorschriften

De emissies zijn berekend volgens de voorschriften die in het kader van het Kyotoprotocol zijn opgesteld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de hoeveelheid verkochte motorbrandstoffen in Nederland en niet op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlands grondgebied. Als de in Nederland rijdende automobilisten meer over de grens gaan tanken, dan heeft dat een opdrijvend effect voor de IPCC-emissies in de omringende landen en een neergaand effect voor die in Nederland. Er zijn bij CBS geen cijfers beschikbaar over de grootte van dit effect.