AOW-aanspraken

Conform nieuwe Europese richtlijnen publiceert CBS een nieuwe statistiek over de pensioenaanspraken op de AOW. Deze zijn op vergelijkbare wijze berekend als de actuarieel bepaalde aanspraken op het aanvullend werknemerspensioen zoals vastgesteld door pensioenfondsen. In 2017 zijn alle EU-landen verplicht een compleet overzicht te geven van alle pensioenaanspraken over 2015, en overeenkomstige pensioenverplichtingen van werkgevers en de overheid, zodanig dat hierover binnen de EU een vergelijkbaar beeld ontstaat.