Producenten industrie positief gestemd

© ANP

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is deze maand nagenoeg gelijk aan dat in juli, maakt CBS bekend. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,7 in juli naar 3,5 in augustus. Dat komt vooral doordat ondernemers minder positief zijn over de productie in de komende 3 maanden. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt echter nog steeds ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)

Industrie minder positief over toekomstige productie

Producenten in de industrie zijn in augustus minder positief over de productie in de komende drie maanden dan in juli. Ze zijn verder nagenoeg even positief over hun orderportefeuille. Zowel het oordeel over de toekomstige productie als het oordeel over de orderportefeuille ligt ruim boven het langjarig gemiddelde. De stemming van ondernemers over hun voorraden gereed product verbeterde iets.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Verder is het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Bron,

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.