Technische toelichting

In dit nieuwsbericht wordt de ontwikkeling gegeven ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De cijfers over de verslagmaanden in 2015 zijn voorlopig.

Branches

De detailhandel is onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: winkels in voedings- en genotmiddelen (in 2014 een omzetaandeel van 37 procent), non-foodwinkels (48 procent), de detailhandel-niet-in-winkel (7 procent) en tankstations (8 procent).

Prijsontwikkeling

Voor het berekenen van de prijsontwikkeling is gebruik gemaakt van consumentenprijsindexcijfers. Deze prijsindexcijfers zijn echter niet per winkelbranche beschikbaar. Het prijsverloop is daarom geraamd op basis van de prijsontwikkeling van het in de branche gangbare artikelenassortiment. De prijsontwikkeling van een branche wordt mede bepaald door artikelen uit het assortiment die ook in andere branches worden verkocht. Het prijsverloop van branchevreemde artikelen is buiten beschouwing gelaten.

Postorderbedrijven en internetwinkels

De cijfers van de detailhandel via postorder en internet betreffen de omzetontwikkelingen van bedrijven die voornamelijk via postorder en/of internet goederen aan de consument verkopen. Deze cijfers geven geen beeld van de totale detailhandelsverkoop via internet. De omzet die fysieke winkelbedrijven via internet realiseren wordt namelijk niet bij de detailhandel via postorder en internet gemeten, maar bij de branches die aansluiten op de hoofdactiviteiten van deze winkelbedrijven. Zo wordt bijvoorbeeld de omzet van een kledingwinkel die voornamelijk via de winkel verkoopt, maar deels ook via internet, toegerekend aan de branche (boven) kledingwinkels.

Online omzet detailhandel

Vanaf heden publiceert het CBS niet alleen cijfers over de totale omzet van de postorder- en internetbedrijven maar ook gegevens over de omzet via internet van het midden- en grootbedrijf (10 werkzame personen en meer)  van de detailhandel.  Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de eerdergenoemde pure internetverkopers en multi-channelers. De pure internetverkopers hebben dus als hoofdactiviteit de verkoop via het internet, de multi-channelers kenmerken zich door de verkoop via het internet als nevenactiviteit te hebben naast de ‘fysieke’ verkoop in winkels.

Samenstelling koopdagen

Nieuwsbericht detailhandel 13 augustus 2015

Bij de beoordeling van de omzetontwikkelingen moet rekening worden gehouden met het verschil in koopdagen. Verslagmaand juni telde in 2015 wat betreft koopdagen een zondag minder en een dinsdag meer dan vorig jaar. Dit verschil in de samenstelling van de koopdagen heeft in juni 2015 een positief effect op de omzetontwikkeling van de totale detailhandel. De cijfers in de StatLinetabel zijn niet voor verschillen in koopdagen gecorrigeerd.