Economie groeit door ondanks krimp aardgasproductie

© ANP

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2015 met 0,1 procent  gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt CBS. Het groeicijfer is gebaseerd op een eerste berekening met de gegevens die nu beschikbaar zijn. Export, investeringen en consumptie van gezinnen leveren een positieve bijdrage. De sterk gedaalde aardgaswinning drukt het groeicijfer echter. De Nederlandse regering draaide de gaskraan gedeeltelijk dicht om het risico van aardbevingen in Groningen te verkleinen. Hierdoor daalde de export van gas, terwijl de invoer van gas steeg.

Dat gaseffect doet niets af aan het positieve onderliggende economische beeld waarover CBS enkele weken geleden berichtte. De economie is nagenoeg terug op het niveau van voor de crisis die in de tweede helft van 2008 uitbrak.

Bruto binnenlands product (bbp)

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over jaar-op-jaarvergelijkingen

Economie groeit met 1,6 procent ten opzichte van jaar eerder

Volgens de eerste berekening was de Nederlandse economie in het tweede kwartaal 1,6 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2014. Deze groei is  toe te schrijven aan meer export, hogere investeringen en meer consumptie door consumenten. De verschuiving van aardgaswinning naar invoer van gas door de opgelegde beperking op de aardgasproductie drukte de economische groei in het tweede kwartaal van 2015 met ongeveerr 0,5 procentpunt.

Bestedingen naar categorie, 2015-II

Meer aardolieproducten en transportmiddelen uitgevoerd, maar veel minder aardgas

De uitvoer van Nederlands product groeide in het tweede kwartaal bijna net zo sterk als de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten). Ons land exporteerde beduidend meer aardolieproducten en transportmiddelen dan in het tweede kwartaal van 2014. De export van gas kromp daarentegen aanzienlijk. Nederland voerde naast goederen ook meer diensten uit.

De invoer van goederen en diensten groeide harder dan de uitvoer. Nederland voerde bijvoorbeeld fors meer gas in. Het saldo van in- en uitvoer droeg mede daardoor negatief bij aan de groei.

Meer geïnvesteerd in woningen en vervoermiddelen

In het tweede kwartaal is aanzienlijk meer geïnvesteerd in woningen dan in het tweede kwartaal van 2014. Ook de investeringen in vervoermiddelen zijn een stuk hoger. Vooral aan vrachtauto’s, opleggers en dergelijke is meer uitgegeven.

Ook hebben bedrijven en instellingen meer geïnvesteerd in machines en installaties, telecommunicatie en software. Producenten in de industrie zijn positief over hun toekomstige productie. De bezettingsgraad van de industrie lag begin derde kwartaal op het hoogste niveau sinds het uitbreken van de crisis eind 2008. Ondernemers zijn aan het begin van het derde kwartaal ook positiever gestemd dan een kwartaal eerder.

Consumenten besteden vooral meer aan woninginrichting en elektrische apparaten

Consumenten hebben in het tweede kwartaal opnieuw meer besteed dan een jaar eerder. Dat is in lijn met de lichte verbetering van de werkgelegenheid, waarover CBS vandaag ook bericht, en het herstel op de woningmarkt. Ook verbeterde het consumentenvertrouwen in het tweede kwartaal verder en stond in juni op het hoogste niveau in bijna 8 jaar tijd.

Consumenten gaven vooral meer uit aan meubels en elektrische apparaten. In het tweede kwartaal zijn er weer meer huizen van eigenaar gewisseld dan een jaar eerder. Ook verbruikten huishoudens opnieuw meer gas dan een jaar eerder en gaven ze meer uit aan voeding. Ten slotte gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals woninghuur, reizen met openbaar vervoer, bezoek aan restaurant of kapper, en verzekeringen. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Sterke krimp delfstoffenwinning, grote groei bouwnijverheid

De productie van de delfstoffenwinning kromp fors. Ook de productie van de agrarische sector, vooral de tuinbouw, en de overheid kromp. De overige bedrijfstakken produceerden meer dan een jaar eerder.

Het sterkst was de productiestijging in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening. De bouwproductie groeide vooral door het aantrekken van de woningmarkt. Binnen de zakelijke dienstverlening doet met name de uitzendbranche het goed. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendkrachten nam opnieuw aanzienlijk toe.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak, 2015-II

Eerste berekening

De eerste berekening wordt, 45 dagen na afloop van een kwartaal, gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt CBS bekend op woensdag 23 september. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt. Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. De herberekening heeft niet tot aanpassingen geleid voor de vier voorgaande kwartalen.

Bron: StatLine