Inflatie blijft op 1 procent

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in juli, net als vorige maand, 1,0 procent. Vooral duurdere vliegtickets en vakantieaccommodaties hadden een verhogend effect. De huurprijzen van woningen en de kosten van wonen in een eigen woning hadden juist een verlagend effect. Dat maakt CBS bekend.

Huren stijgen met 2,3 procent

De woninghuren worden jaarlijks in juli verhoogd. In juli 2015 zijn de huren gemiddeld met 2,3 procent gestegen. In juli 2014 stegen de huren met 4,4 procent veel harder. De stijging op jaarbasis was in juli daarmee veel lager dan een maand eerder en dit heeft een verlagend effect op de inflatie.

Inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak blijft ook gelijk

Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterke fluctuaties kent en omdat de prijzen van alcohol en tabak vaak worden verhoogd door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie volgens deze maatstaf is in juli uitgekomen op 1,6 procent en dat is gelijk aan de uitkomst van vorige maand.

Inflatie (CPI) en prijsontwikkeling onderliggende clusters

Inflatie al bijna twee jaar ver onder de 2 procent

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) was in juli 1,0 procent en daarmee gelijk aan die van juni. De prijsstijging voor consumenten ligt al bijna twee jaar ver onder de 2 procent.

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP), die gebruikt wordt voor het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank, steeg in juli naar 0,8 procent. In juni was de inflatie volgens de HICP nog 0,5 procent.

Inflatie

Inflatie in Nederland hoger dan in de eurozone

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten.

De inflatie volgens de HICP steeg naar 0,8 procent in juli en blijft daarmee ruim boven het gemiddelde van de eurozone, waar de inflatie gelijk bleef op 0,2 procent. In juni was de Nederlandse inflatie volgens de HICP nog 0,5 procent.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de prijsontwikkeling van huurwoningen. Het verlagend effect van de woninghuren telt daarom in de HICP minder zwaar mee dan in de CPI. Daarom steeg de inflatie volgens de HICP, terwijl die volgens de CPI gelijk bleef.

Inflatie (HICP) Nederland en eurozone

Toelichting

Bronnen:

  • StatLine, Consumentenprijzen 2006 = 100
  • StatLine, Inflatie vanaf 1963
  • StatLine, Inflatie volgens HICP
  • Inflatie en prijsontwikkeling onderliggende clusters (maatwerktabel)
  • Bijdrage aan de inflatie per productgroep (maatwerktabel)