Industrie produceert vier maanden op rij meer dan jaar eerder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,6 procent hoger dan in juni 2014, zo maakt CBS bekend. Het is voor de vierde maand op rij dat de industrie meer produceerde dan een jaar eerder. De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productiegroei van de industrie nog groter geweest zijn. Door de bank genomen stijgt de productie van de industrie sinds de zomer van 2014.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)

Farmaceutische en transportmiddelenindustrie noteren grootste stijging

Een grote meerderheid van de onderscheiden bedrijfsklassen in de industrie produceerde in juni meer dan een jaar eerder. De stijging was het grootst bij de farmaceutische en transportmiddelenindustrie, respectievelijk 13,8 en 10,2 procent. Van de grotere branches produceerde alleen de chemische industrie minder dan in juni 2014.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna 70 procent van de industriële productie.

Stijgende trend sinds zomer 2014

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van mei op juni 2015 daalde de productie met 0,3 procent.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds de zomer van 2014 is de trend echter stijgend.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Stemming Nederlandse fabrikanten in juli positief

De stemming onder de ondernemers in de industrie was in juli weliswaar wat minder positief dan een maand eerder, maar nog altijd ligt het producentenvertrouwen ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. De verslechtering in juli komt vooral doordat ondernemers wat minder positief zijn over de productie in de komende 3 maanden. In juni bereikte het producentenvertrouwen het hoogste niveau in ruim 4 jaar tijd.

De industriële ondernemers in Duitsland zijn in juli weer wat positiever dan een maand eerder. In april bereikte het vertrouwen van de Duitse industriële ondernemers het hoogste niveau van 2015. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

Bron:StatLine,

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.