Nationaliteit

Het betreft hier alleen personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Personen met een dubbele nationaliteit, waaronder de Nederlandse zijn ingedeeld als Nederlander. Wanneer de nationaliteit van een bijstandsgerechtigde onbekend is, is daarvoor in de plaats de herkomstgroepering van de persoon genomen. De herkomstgroepering betreft een indeling van personen op basis van het geboorteland van de persoon en de ouders.