Optimisme producenten industrie houdt aan

© ANP

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie valt iets terug in juli, maar hun stemming blijft positief. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand, maakt CBS bekend.

De indicator van het producentenvertrouwen ging van 4,6 in juni naar 3,7 in juli. Dat komt vooral doordat ondernemers wat minder positief zijn over de productie in de komende 3 maanden. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt echter nog steeds ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)

Industrie minder positief over toekomstige productie

Producenten in de industrie zijn in juli minder positief over de productie in de komende drie maanden dan in juni. Ze zijn ook een fractie minder positief over hun orderportefeuille. Zowel het oordeel over de toekomstige productie als het oordeel over de orderportefeuille ligt echter ruim boven het langjarig gemiddelde. De stemming van ondernemers over hun voorraden gereed product verandert nauwelijks.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Verder is het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Bezettingsgraad industrie neemt opnieuw toe

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het derde kwartaal 2015 uitgekomen op 82,3 procent. Dat is het hoogste percentage sinds het uitbreken van de crisis eind 2008. De bezettingsgraad is sinds het derde kwartaal van 2013 bijna onafgebroken toegenomen.

Begin juli  meldde CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in mei 2,0 procent hoger was dan in mei 2014. De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productie van de industrie nog iets hoger zijn dan een jaar eerder.

Bezettingsgraad industrie, begin kwartaal

Bron, StatLine:

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.