Koopwoningen duurder in juni, prijsstijging Amsterdam het grootst

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Bestaande koopwoningen waren in juni 2,6 procent duurder dan in juni 2014. De prijzen zijn nu al ruim een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder. De prijsstijging is het grootst in Amsterdam. Sinds de zomer van 2013 is er sprake van een licht stijgende trend in de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Prijzen van bestaande koopwoningen
 

Prijzen bijna 5 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in juni 2015 ongeveer even hoog als in oktober 2003. In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dal. Sindsdien is er sprake van een licht stijgende trend. Vergeleken met juni 2013 lagen de prijzen in juni 4,9 procent hoger. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, is het prijsniveau 17,6 procent lager.

Prijsindex bestaande koopwoningen
 

Weer meer bestaande koopwoningen verkocht

Het Kadaster bracht afgelopen vrijdag naar buiten dat het in juni 15.147 verkochte woningen registreerde. Dat is een stijging van bijna 34 procent ten opzichte van juni 2014. In de eerste helft van 2015 zijn er 75.249 woningen verkocht. Dat is 19,4 procent meer dan een jaar eerder.

Grote prijsstijgingen in Noord-Holland en de vier grote steden

Met het maandcijfer van juni worden ook kwartaalcijfers over de prijsontwikkelingen naar regio en type koopwoning gepubliceerd. Net als in het eerste kwartaal lagen in het tweede kwartaal van 2015 de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in alle provincies gemiddeld hoger dan een jaar eerder.

In Noord-Holland was de prijsstijging het grootst, namelijk 5,4 procent. In Overijssel stegen de prijzen het minst. Gemiddeld zijn koopwoningen daar 0,7 procent duurder geworden dan een jaar eerder.

De prijzen in de vier grote steden stegen harder dan gemiddeld in Nederland. Vooral in Amsterdam was de prijsstijging aanzienlijk. Hier stegen de prijzen met gemiddeld 8,1 procent. Woningen in Utrecht waren 5,3 procent duurder dan in het tweede kwartaal van vorig jaar, in Den Haag 4,3 en in Rotterdam 3,3 procent.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen naar regio, tweede kwartaal 2015
 

Ook alle woningtypen duurder

Net als in de voorgaande vier kwartalen zijn alle woningtypen duurder dan een jaar eerder. De prijzen van tussenwoningen en appartementen stegen met 3,3 procent het meest, die van vrijstaande woningen met 1,2 procent het minst.

Verlaging bovengrens NHG betreft bijna 8 procent verkochte woningen

Per 1 juli 2015 is de maximale koopsom (plus eventuele verbouwingskosten) om in aanmerking te komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verlaagd van 250.000 naar 231.132 euro. Van alle verkochte woningen in het tweede kwartaal van 2015 viel van bijna 8 procent de verkoopprijs tussen de oude en de nieuwe bovengrens. Dat waren voornamelijk tussenwoningen.

Verkochte woningen van 231.132 tot en met 250.000 euro, tweede kwartaal 2015
 

De animatie huizenmarkt in beeld toont de regionale ontwikkeling van de verkoopprijzen per kwartaal en transacties van bestaande koopwoningen.

Bron, StatLine:

Naast de prijsindex bestaande koopwoningen publiceert het CBS ook over de gemiddelde vraagprijzen van bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde vraagprijzen geeft vooral inzicht in het aanbod op de koopwoningmarkt. Ook geeft deze statistiek informatie over het aantal te koop staande woningen en de gemiddelde aanbodtijd.  
De prijsindex bestaande koopwoningen is de indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Deze cijfers zijn gebaseerd op een integrale registratie van de transactieprijzen van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.