Ruim 100 duizend werkenden meer dan jaar geleden

In de afgelopen 12 maanden is het aantal personen met betaald werk met 109 duizend toegenomen. Er zijn vooral meer vrouwen aan het werk gegaan. In dezelfde periode daalde de werkloosheid van 7,4 naar 6,9 procent van de beroepsbevolking. Daarmee waren er in juni 611 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werkenden met 8 duizend per maand toe. Het aantal werklozen daalde in die periode met gemiddeld 5 duizend per maand. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

UWV: opnieuw daling WW-uitkeringen

Voor de vijfde maand op rij nam het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV af. Halverwege 2015 komt het aantal lopende WW-uitkeringen uit op 410 duizend, dat is 6 duizend minder dan in mei. Ten opzichte van een jaar geleden telt UWV ruim 20 duizend lopende uitkeringen minder.

Werkloze beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd) en WW-uitkeringen

Twee derde heeft betaald werk

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In juni had 65,4 procent van hen betaald werk. Dat zijn 8,3 miljoen mensen. Bijna de helft is deeltijder. In het eerste kwartaal van 2015 gold dit voor 27 procent van de mannen en 75 procent van de vrouwen.
Afgelopen maand waren in totaal 611 duizend mensen werkloos: zij hadden geen baan, maar waren wel beschikbaar voor en op zoek naar werk. De overige 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar vallen onder de niet-beroepsbevolking: deze groep had ook geen baan, maar was daar niet voor beschikbaar of niet naar op zoek.

Totale en werkzame beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd)

85 duizend meer vrouwen aan het werk dan jaar geleden

Vergeleken met juni 2014 is het aantal werkende vrouwen toegenomen met 85 duizend, tot ruim 3,8 miljoen. De meest recente cijfers over het eerste kwartaal van 2015 laten zien dat er vooral meer vrouwen werken in de pedagogische en bedrijfseconomische en administratieve beroepen.

Minder nieuwe WW-uitkeringen aan mannen dan vorig jaar

In de eerste helft van dit jaar werden door UWV 289 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna 15 duizend minder dan in de eerste helft van 2014. De daling van het aantal nieuwe uitkeringen komt vrijwel volledig voor rekening van de mannen. Sectoren waar mannen de overhand hebben lieten dan ook de sterkste afname zien van het aantal nieuwe WW-uitkeringen dit jaar.

Aandeel werkhervatting laagst bij kortste en bij langste uitkeringsduur

Er werden in de eerste helft van dit jaar 320 duizend uitkeringen beëindigd, waarvan de helft vanwege werkhervatting. Voor zowel personen met de kortste uitkeringsrechten als voor personen met de langste uitkeringsrechten is het aandeel werkhervattingen lager dan gemiddeld. Zo komt voor jongeren tot 27 jaar, die maximaal gemiddeld 3,8 maanden recht hebben op een uitkering, het aandeel werkhervattingen uit op 43 procent. Bij 50-plussers, die maximaal gemiddeld 29,2 maanden recht hebben op een uitkering, is dat 45 procent.

Bronnen:

Arbeidsdeelname en werkloosheid
UWV
Beroepen 
Een verwijzing naar het meest recente kwartaalbericht
Technische toelichting
Methode en definities