Omzet detailhandel daalt door samenstelling koopdagen in mei

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

In mei 2015 heeft de detailhandel 1,3 procent minder omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. De verkopen (volume) krompen met 0,4 procent, de prijzen lagen 0,9 procent lager. De krimp van omzet en volume valt geheel toe te schrijven aan de samenstelling van koopdagen in de maand mei, die minder gunstig was dan vorig jaar. Dit maakt CBS vandaag bekend.

Ontwikkeling detailhandel mei 2015

Koopdageffect drukt omzet in mei

De maand mei telde dit jaar een donderdag minder en een zondag meer dan vorig jaar, wat een negatief effect  had op de omzetgroei  van bijna 3 procentpunt. Na correctie voor dit koopdageffect zouden de omzet en de verkopen van de detailhandel juist toenemen. Dit past in de trend van de afgelopen maanden waarin de detailhandel zich overwegend positief ontwikkelde.

Voedings- en genotmiddelenwinkels zetten minder om

De omzet van de voedings- en genotmiddelenwinkels liep met ruim een half procent terug. De omzetdaling is terug te zien bij zowel de supermarkten als de speciaalzaken, maar was bij deze laatste groep winkels wel aanzienlijk groter. De verkopen namen, bij licht oplopende prijzen van de dagelijkse boodschappen, met ruim 1 procent af. Voor de winkels in voedings- en genotmiddelen is het hierboven genoemde negatieve koopdageffect behoorlijk sterk: na correctie voor de samenstelling van koopdagen zou de omzet toenemen en mei zelfs de beste maand van 2015 zijn.

Omzetontwikkeling non-foodwinkels

Opnieuw omzetdaling voor winkels in huishoudelijke artikelen 

Ook de winkels in non-food zetten minder om. De omzet daalde met 1,6 procent, terwijl de verkopen ongeveer gelijk waren aan vorig jaar. Bij de winkels in huishoudwaren loopt de omzet al geruime tijd terug en in mei was dit niet anders. De omzet nam met bijna 12 procent af. De kledingwinkels wisten de omzetgroei van een maand eerder niet vast te houden en leverden 4 procent in ten opzichte van een jaar eerder. De drogisterijen en de winkels in woninginrichting behaalden daarentegen wederom meer omzet.

Omzetgroei internetverkopen loopt iets terug

Online groeide de omzet met ongeveer 12 procent, al liep de groei wel wat terug ten opzichte van voorgaande maanden. De verkoop via het internet in de detailhandel wordt gerealiseerd door winkels waarvan het zwaartepunt van de activiteiten ligt bij de online winkel (‘pure’ internetverkopers) en winkels waar de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, de zogeheten multi-channelers. De omzetgroei bij de multi-channelers was in mei net als in voorgaande maanden iets hoger dan bij de pure internetverkopers.

Bronnen:

  • StatLine, Detailhandel; omzetontwikkeling  
  • Technische toelichting