Kwart miljoen Nederlanders gebruikt ecstasy

Dit is een gecorrigeerde versie van een eerder gepubliceerd bericht. Ondanks alle zorgvuldigheid is er een fout geconstateerd in de weging van de Gezondheidsenquête 2014. Op 27 januari 2016 zijn de cijfers in onderstaand bericht daarom gecorrigeerd.

Ruim een kwart miljoen Nederlanders van 15 tot 65 jaar heeft het afgelopen jaar ecstasy gebruikt. Zo’n 80 duizend deden dat afgelopen maand. Dat melden CBS en het Trimbos-instituut op basis van gegevens uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014. Dit is een onderzoek onder bijna 6 duizend Nederlanders in samenwerking met het RIVM.

2015-4530-foto

Vergeleken met onderzoeken in andere EU-landen hebben veel Nederlanders ervaring met het gebruik van ecstasy. Het EU-gemiddelde in het afgelopen jaar ligt op 0,6 procent tegen 2,4 procent in Nederland, al moeten de verschillen tussen de landen voorzichtig worden geïnterpreteerd door verschillen tussen de nationale onderzoeken.

Het drugsgebruik in Nederland is voor het laatst gemeten in 2009. Sinds die tijd lijkt sprake van een toename van ecstasygebruik. Door een veranderde onderzoeksmethode is niet met zekerheid vast te stellen hoe groot die toename feitelijk is.

Stad en studie

Voor de meeste drugs geldt dat het percentage gebruikers onder mensen die wonen in (sterk) stedelijke gebieden het hoogst is. Ook gebruiken meer mannen dan vrouwen drugs. Daarnaast blijkt dat hoger opgeleiden vaker ervaring hebben met drugs dan middelbaar- en laagopgeleiden. Zo hebben bijvoorbeeld mensen met een HBO- of universitaire opleiding ongeveer twee keer zo vaak ooit ecstasy gebruikt als lager opgeleiden. Het verschil is nog groter voor gebruik in het afgelopen jaar: 4,2 procent van de hoogopgeleiden tegen 1,1 procent van de laagopgeleiden.

Cannabis

Ook met cannabis hebben hogeropgeleiden (31,2%) meer ervaring dan laagopgeleiden (16,6%), maar voor recentelijk gebruik vallen de verschillen weg. Dagelijks gebruik, een risicofactor voor verslaving, komt juist het meest voor onder laagopgeleiden.

Factsheet:

Bronnen: