Industrie produceert opnieuw meer dan jaar eerder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 2,0 procent hoger dan in mei 2014, zo maakt CBS bekend. In april was de productie 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door de het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productiegroei van de industrie nog groter geweest zijn. Door de bank genomen stijgt de productie industrie sinds de zomer van 2014.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)

Transportmiddelenindustrie produceerde fors meer, farmaceutische industrie aanzienlijk minder

De productie van de transportmiddelenindustrie was 10,5 procent hoger dan in mei 2014. De machine-industrie produceerde bijna 10 procent meer. Ook de productie van de voedingsmiddelen- en elektrische-apparatenindustrie lag hoger dan een jaar eerder. Daarentegen produceerde de farmaceutische industrie bijna 4 procent minder. De productie van metaal- en chemische producten lag ook lager dan een jaar eerder.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna 70 procent van de industriële productie.

Stijgende trend sinds zomer 2014

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van april op mei 2015 daalde de productie met 1,2 procent.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Vorig jaar werd in februari het hoogste niveau van het jaar bereikt. Daarop volgden zowel dalingen als stijgingen. Sinds de zomer van 2014 is de trend echter stijgend.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Stemming Nederlandse fabrikanten in juni weer verbeterd

De stemming onder de ondernemers in de industrie was in juni beter dan een maand eerder. Ook in mei nam het vertrouwen toe. In juni lag het producentenvertrouwen op het hoogste niveau in ruim vier jaar tijd. De verbetering in juni komt vooral doordat ondernemers veel positiever zijn over de productie in de komende drie maanden.

De industriële ondernemers in Duitsland zijn in juni daarentegen aanzienlijk minder positief dan in mei. In mei nam het vertrouwen ook licht af. In april bereikte het vertrouwen van de Duitse industriële ondernemers het hoogste niveau van 2015. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

Bron StatLine,

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.