Aantal faillissementen daalt verder

© Roel Burgler

In juni 2015 zijn er, voor zittingsdag gecorrigeerd, 35 faillissementen van bedrijven en instellingen minder uitgesproken dan in mei, meldt CBS. De dalende trend van het aantal faillissementen houdt hiermee aan.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd

Dalende trend

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom gekeken naar de voor zittingsdagen gecorrigeerde reeks. In juni 2015 lag het zittingsdaggecorrigeerde aantal op het laagste niveau sinds januari 2009. Sinds de zomer van 2013 is er sprake van een dalende trend.

Meeste faillissementen in handel

Er zijn 472 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in juni 2015 failliet verklaard. Daarmee komt het aantal faillissementen in de eerste helft van 2015 uit op 2.908. Dat is 16 procent minder dan in de eerste helft van 2014.

De meeste faillissementen in juni zijn uitgesproken in de handel, namelijk 100. Het aantal faillissementen bij de financiële instellingen kwam uit op 73. De handel en de financiële dienstverlening tellen overigens ook de meeste bedrijven. Relatief gezien zijn de bouw (52), verhuur en overige zakelijk diensten (32) en vervoer en opslag (19) de bedrijfstakken waarin de meeste bedrijven failliet zijn gegaan in juni.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak, juni 2015

StatLine

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.