Vertrouwen producenten neemt verder toe

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie neemt verder toe, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 4,1 in mei naar 4,6 in juni. Dat is het hoogste niveau in ruim 4 jaar tijd. De verbetering van het producentenvertrouwen in juni komt vooral doordat ondernemers veel positiever zijn over de productie in de komende 3 maanden.

In juni 2015 ligt het vertrouwen van de industriële producenten ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)
 

Industrie aanzienlijk positiever over toekomstige productie

Producenten in de industrie zijn in juni aanzienlijk positiever over de productie in de komende drie maanden. Ze zijn ook een fractie positiever over hun orderportefeuille. Ondernemers zijn daarentegen minder positief over hun voorraden gereed product.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Verder is het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Bron, StatLine:

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.