ESF-programma

Eén van de doelen van de Europese Unie is het stimuleren en verbeteren van de werkgelegenheid in Europa. Om dit te bereiken, is onder andere het Europees Sociaal Fonds (ESF) opgericht. Via het ESF komt geld beschikbaar om mensen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld in een re-integratietraject waarbij scholing, training en begeleiding centraal staan of door deelname aan projecten die ondernemerschap stimuleren. Ook kunnen jongeren geholpen worden bij de overgang van school naar werk door het regelen van stageplekken of door individuele loopbaanbegeleiding.

In Nederland was voor de periode 2007–2013 in totaal 830 miljoen euro beschikbaar. Nederland heeft ervoor gekozen niet alleen te investeren in mensen die lastig zelfstandig een baan kunnen vinden, zoals ouderen, laagopgeleiden of gehandicapten. Sinds 2009 wordt het ESF ook ingezet voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.