Economie groeit met 0,6 procent in eerste kwartaal 2015

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal 2015 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal 2014. Dit blijkt uit de tweede berekening van de economische groei van CBS. Bij de eerste berekening gepubliceerd op 13 mei, was de groei 0,4 procent. Het beeld van de economie is niet gewijzigd. De groei wordt steeds breder gedragen: zowel de investeringen als de consumptie en de export leveren een positieve bijdrage.

Ten opzichte van de eerste berekening zijn vooral de investeringen in vaste activa en de consumptie door huishoudens naar boven bijgesteld. Door nieuwe aanvullende gegevens over de bouw zijn de investeringen in gebouwen en infrastructuur hoger dan eerder geraamd. Ook de investeringen in machines en installaties zijn hoger dan eerder berekend.  Nieuwe aanvullende cijfers van de detailhandel en de dienstverlening hebben geleid tot een hogere consumptiegroei door huishoudens. Ook de export is opwaarts bijgesteld op basis van aanvullende informatie over de handel in goederen en diensten.

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze berekening komt voortdurend meer en nieuwe informatie beschikbaar over de Nederlandse economie. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Lichte bijstelling eerdere kwartalen

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Door de tweede berekening van het eerste kwartaal van 2015 zijn daardoor de groeicijfers van de laatste twee kwartalen van 2014 aangepast. Het derde kwartaal 2014 is bijgesteld van 0,3 naar 0,4 procent en het vierde kwartaal van 0,8 naar 0,9. De cijfers van de eerste twee kwartalen van 2014 veranderden niet.

Groei ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal met 2,5 procent. Volgens de eerste berekening was dat 2,4 procent.

Aantal banen groeit niet

Volgens de tweede berekening lag het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal op hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van 2014. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 6 duizend banen. De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie.

In het eerste kwartaal van 2015 waren er volgens de tweede berekening 71 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2014. Dat was bij de eerste berekening 65 duizend.

Jaarcijfers

Met de publicatie van de tweede berekening van het eerste kwartaal van 2015 worden ook de herziene jaarcijfers van 2012 (definitief), 2013 (nader voorlopig) en 2014 (voorlopig) gepubliceerd. Op basis van nieuw beschikbaar gekomen informatie is de economische groei in deze jaren aangepast: in 2012 van -1,6 naar -1,1 procent, in 2013 van -0,7 naar -0,5 procent en in 2014 van 0,9 naar 1,0 procent.

Naast de reguliere herziening van de afgelopen drie jaren is ook de tijdreeks van het bbp van de periode 1995-2011 afgerond. Dit vormt het sluitstuk van de revisie van de nationale rekeningen waarvan in 2014 de eerste berekeningen zijn gepubliceerd.

Bruto nationaal inkomen 2011-2013 opnieuw berekend

In april heeft CBS gemeld dat het bruto nationaal inkomen (bni) van 2011 en 2012 met respectievelijk 1,8 en 1,5 procent naar boven is bijgesteld ten opzichte van eerdere berekeningen. Verder onderzoek sindsdien heeft niet geleid tot andere inzichten voor deze jaren. Het bni van 2013 is bij de tweede berekening op basis van nieuw beschikbaar gekomen aanvullende informatie 3,0 procent hoger uitgevallen dan bij de eerste berekening die in juni 2014 is gepubliceerd.

Van die 3,0 procent hangt 1,2 procentpunt samen met een hoger bbp. Dat komt enerzijds door niet eerder beschikbare informatie voor het verslagjaar 2013 over onder andere de overheid, het onderwijs en de zorg. Anderzijds was de economie in 2012 groter dan eerder berekend, wat ook doorwerkt in de gemeten omvang van de economie van 2013.

De resterende 1,8 procentpunt volgt uit nagekomen en betere informatie over de financiële stromen van het Nederlandse bedrijfsleven met het buitenland. Sinds de publicatie van die eerste berekening eind juni 2014 is er via jaarenquêtes en jaarverslagen van bedrijven meer gedetailleerde informatie beschikbaar gekomen over de financiële stromen van het Nederlandse bedrijfsleven met het buitenland. Vandaag wordt ook de eerste berekening van het bni 2014 gepubliceerd.

Bronnen:

Melding conform het publicatiebeleid van het CBS: Het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken zijn vooraf ingelicht over dit bericht.