Ouderen en chronisch zieken

Mensen die gebruik maken van AWBZ-zorg omdat zij een somatische of psychogeriatrische aandoening hebben.

Toelichting:
Deze aandoening is voor hen de dominante ‘grondslag’ op basis waarvan door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een indicatie is afgegeven voor AWBZ-zorg. Ouderen en chronisch zieken vormen met 67 procent (in 2012) de grootste groep gebruikers van AWBZ-zorg. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap als grondslag vormen 20 procent van de gebruikers (in 2012). Mensen met een (langdurige) psychiatrische aandoening vormen 13 procent van de gebruikers van AWBZ-zorg (in 2012).