Industrie produceert opnieuw meer dan jaar eerder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 0,9 procent hoger dan in april 2014, zo maakt CBS vandaag bekend. In maart was de productie 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door de het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productiegroei van de industrie nog groter geweest zijn.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)

Farmaceutische industrie produceerde fors meer, chemische industrie aanzienlijk minder

De productie van de farmaceutische industrie was 16 procent hoger dan in april 2014. De transportmiddelenindustrie produceerde 9 procent meer. Ook de productie van de elektrische-apparaten-, machine-, voedingsmiddelen- en metaalproductenindustrie lag hoger dan een jaar eerder. Daarentegen produceerde de chemische industrie bijna 8 procent minder.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna 70 procent van de industriële productie.

Stijgende trend sinds zomer 2014

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van maart op april 2015 steeg de productie met 2 procent.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Vorig jaar werd in februari het hoogste niveau van het jaar bereikt. Daarop volgden zowel dalingen als stijgingen. Sinds de zomer van 2014 is de trend echter stijgend.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Stemming Nederlandse fabrikanten in mei weer verbeterd

De stemming onder de ondernemers in de industrie was in mei beter dan een maand eerder. Ook in april verbeterde het vertrouwen. In mei lag het producentenvertrouwen op het hoogste niveau in ruim vier jaar tijd. De verbetering in mei komt vooral doordat ondernemers veel positiever zijn over hun orderportefeuille.

De industriële ondernemers in Duitsland zijn in mei daarentegen iets minder positief dan in april. Daarvoor nam het vertrouwen zes maanden op rij toe. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

Bron: StatLine,

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht