Winter

In dit artikel is als sterfte in de winterperiode het aantal overledenen van december tot en met april geteld.