Laagste aantal faillissementen in 6,5 jaar tijd

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

In mei 2015 zijn 370 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt CBS vandaag. Dat zijn er 84 minder dan in april. Vooral in de handel en industrie zijn minder bedrijven failliet verklaard. Het aantal faillissementen lag in mei op het laagste niveau sinds november 2008.

Meeste faillissementen in de financiële dienstverlening

De meeste faillissementen zijn uitgesproken bij de financiële instellingen, namelijk 88. In de handel is het aantal faillissementen met 46 afgenomen tot 59. Vooral in de detailhandel zijn minder faillissementen uitgesproken. In de industrie is het aantal faillissementen bijna gehalveerd, van 38 in april tot 20 in mei.

De handel en de financiële dienstverlening tellen overigens ook de meeste bedrijven. Relatief gezien zijn vervoer en opslag (25), en de bouw (52) de bedrijfstakken waarin de meeste bedrijven failliet zijn gegaan in mei. 

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak, mei 2015

Dalende trend 

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

In mei kwam het driemaandsgemiddelde uit op 490. Een maand eerder was dat 526. In mei 2015 lag het gemiddelde op het laagste niveau sinds september 2011. 

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Bron: StatLine,

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.