Inflatie piekt door meivakanties

© HollandseHoogte

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in mei gestegen naar 1,1 procent. Dit is het hoogste niveau in de afgelopen 7 maanden.  In april was de prijsstijging voor consumenten nog 0,6 procent. Dit maakt CBS vandaag bekend.
De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP), die gebruikt wordt voor het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank, is gestegen naar 0,7 procent in mei. Dat is 0,7 procentpunt hoger dan in april.

Prijsontwikkeling van vakanties en vliegreizen verhogen inflatie

De forse stijging van de inflatie in mei is vrijwel volledig te wijten aan de vakantiereizen, vliegtickets en accommodaties. Omdat Pinksteren in de maand mei viel en vorig jaar in juni, waren er dit jaar meer vakanties in de maand mei. Dit zorgde voor een hogere vraag naar vakantiereizen en vliegtickets en in vakantieperiodes worden hogere prijzen gerekend. De verhoging van de inflatie hierdoor heeft geen structureel karakter.

Inflatie

Inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak stijgt naar 1,8 procent

Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterke fluctuaties kent en omdat de prijzen van alcohol en tabak vaak worden verhoogd door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie volgens deze maatstaf steeg in mei met 0,7 procentpunt naar 1,8 procent. Dat is een 0,7 procentpunt hoger dan de inflatie volgens de CPI.

Inflatie

Inflatie (CPI) en prijsontwikkeling onderliggende clusters

Inflatie in Nederland hoger dan in de eurozone

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP steeg naar 0,7 procent in mei en komt daarmee uit boven het gemiddelde van de eurozone, waar de inflatie naar 0,3 procent steeg. In april was de Nederlandse inflatie volgens de HICP 0,0 procent, in de eurozone was dit eveneens 0,0 procent.
In tegenstelling tot de CPI houdt de HICP geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten bepaald aan de hand van de ontwikkeling van de huren. Omdat de huurstijging in het afgelopen jaar vrij hoog was, komt de inflatie volgens de HICP op dit moment lager uit dan volgens de Nederlandse methode.

Bronnen:
StatLine, Consumentenprijzen 2006 = 100
StatLine, Inflatie vanaf 1963
StatLine, Inflatie volgens HICP
Inflatie en prijsontwikkeling onderliggende clusters (maatwerktabel)
Bijdrage aan de inflatie per productgroep (maatwerktabel)

Toelichting (pdf)