Verschillen tussen uitkomsten huidige HSMR en aangepaste indicator

Zowel voor de HSMR als de nieuwe indicator gebaseerd op alle sterfte tot en met 45 dagen na opname is het gemiddelde op 100 gesteld. De spreiding in beide indicatoren is ongeveer gelijk. Bij 90 procent van de geanalyseerde ziekenhuizen ligt de HSMR tussen 83 en 114 in 2010-2012. Voor ongeveer de helft van de ziekenhuizen (35 van de 69) verschilt de indicator die gebruikt maakt van alle sterfte tot en met 45 dagen na opname niet meer dan 5 punten van de HSMR. Echter, bij een op de acht ziekenhuizen (9 van de 69) is het verschil 10 punten of meer. Het grootste verschil bedraagt 17 punten. De sterfte na ontslag is dus zeker niet gelijk voor alle ziekenhuizen: sommige hebben relatief veel sterfte na ontslag, anderen relatief weinig.