Besteedbaar inkomen

Onder besteedbaar inkomen wordt begrepen het inkomen uit arbeid, eigen onderneming, vermogen, uitkeringen en ontvangen overdrachten, verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies werknemersverzekeringen, premies zorgverzekeringen, en belastingheffing op inkomen en vermogen. (wisselkoers 1 USD  gemiddeld over de maand december in 2011 = 0,76 euro)