Zorgtoeslag

In 2006 is de Zorgverzekeringswet van toepassing geworden. De financiering van dit nieuwe zorgverzekeringsstelsel leidde voor bepaalde inkomensgroepen tot aanzienlijke premieverhogingen. Om te voorkomen dat iemand meer dan een aanvaardbaar deel van zijn inkomen aan zorgpremie betaalt, compenseert het rijk de huishoudens onder een bepaald inkomensniveau met de zorgtoeslag. Hierdoor is gewaarborgd dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft.
In 2012 waren de inkomensgrenzen 35 059 euro voor alleenstaanden en 51 691 euro voor toeslagpartners. In 2013 waren deze grenzen gedaald naar 30 939 euro voor alleenstaanden en 42 438 euro voor toeslagpartners.
De vermogensgrenzen die vanaf 2013 van kracht waren, varieerden van minimaal 101 139 euro voor alleenstaanden tot maximaal 129 123 euro voor paren. Dit was afhankelijk van de leeftijd en de hoogte van het belastbaar inkomen.