Meeste volwassenen tevreden, maar wel bezorgd over financiële toekomst

De meerderheid van de Nederlandse bevolking is tevreden met het leven. Het meest tevreden is men met de relatie met de partner, de woning en de woonomgeving. Mensen zijn het minst positief over de eigen financiën, maar ook hier is nog ruim twee derde tevreden mee. Toch geven 6 op de 10 mensen aan zorgen te hebben over de financiële toekomst. Tevredenheid met de eigen inkomenspositie gaat dus niet altijd samen met onbezorgdheid over de toekomst. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Hoe hoger het inkomen, hoe tevredener met de eigen financiën

Ruim 85 procent van de volwassenen in Nederland is positief over de relatie met hun partner, de eigen woning en de woonbuurt. Men is het minst vaak tevreden met de eigen financiën. Ruim twee derde van de mensen geeft aan tevreden te zijn met hun financiële situatie, 22 procent is hier tevreden noch ontevreden mee, en een kleine 10 procent is ontevreden over de eigen financiën. De tevredenheid met de financiële situatie hangt in sterke mate samen met de feitelijke financiële situatie van het eigen huishouden. Van degenen met een inkomen in de hoogste 25-procentsgroep is 86 tevreden met de financiële situatie. Dit aandeel daalt met het inkomen, tot 46 procent van degenen met een inkomen in de laagste 25-procentsgroep.

Tevredenheid met de financiële situatie naar hoogte van het inkomen, 2013
 

Lagere inkomens bezorgder over financiële toekomst dan hogere

Iets meer dan zes op de tien mensen maakt zich zorgen over zijn of haar financiële toekomst, van wie ruim de helft daar veel zorgen over heeft. Van degenen met een inkomen in de laagste 25-procentsgroep heeft 40 procent veel zorgen over de financiële toekomst. Bezorgdheid over de toekomstige financiën komen echter niet alleen bij mensen met lagere inkomens voor. Bijna een kwart van de mensen met een inkomen in de hoogste 25-procentsgroep heeft hier nog veel zorgen over, en een ongeveer even grote groep heeft hier een beetje zorgen over. Dat ook nog veel mensen met hoge inkomens financiële zorgen hebben kan te maken hebben met het feit dat zij doorgaans hogere vasten lasten hebben, waardoor schulden bij een eventueel verlies van inkomen snel kunnen opstapelen.

Zorgen over financiële toekomst naar hoogte van het inkomen, 2013
 

Lees meer in het vandaag gepubliceerde artikel over welzijn in Nederland.