Bedrijfsresultaat kledingwinkels fors onderuit gedurende de crisis

Kledingwinkels hebben hun bedrijfsresultaat hard onderuit zien gaan in de periode 2010-2013. Het bedrijfsresultaat daalde van ruim 500 miljoen euro in 2010 naar nog geen 150 miljoen in 2013, een afname van ruim 70 procent. Ter vergelijking: het bedrijfsresultaat van de detailhandel als geheel daalde in deze periode met 16 procent. De sterke afname van het resultaat van de kledingbranche komt doordat de daling van de kosten geen gelijke tred hield met de sterke daling van de omzet. In 2014 en het eerste kwartaal van 2015 daalde de omzet verder, vooral als gevolg van prijsdalingen.

Daling kosten blijft achter bij daling omzet

Het bedrijfsresultaat van de kledingbranche is tussen 2010-2013 met ruim 70 procent gekelderd. Dit komt doordat de omzet in deze periode veel harder daalde dan de bedrijfskosten. De omzet daalde in deze periode met 700 miljoen (7,2 procent), de kosten met 300 miljoen (3,4 procent). Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet daalde hierdoor van 5,5 procent in 2010 tot 1,6 procent in 2013.

Dat de kosten niet genoeg daalden om het bedrijfsresultaat op peil te houden, ligt vooral aan de personeels- en de huisvestingskosten. Deze kosten, die gezamenlijk 30 procent uitmaken van de totale kosten, bleven in de periode 2010-2013 toenemen. De huisvestingskosten stegen met bijna 7 procent en de personeelskosten met ruim 1,5 procent. De stijging van de personeelskosten is opvallend omdat het aantal arbeidsplaatsen tussen 2010 en 2013 juist afnam. Hoofdoorzaak van de stijging is dat er meer aan sociale premies moest worden betaald.

Kledinginkopen daalden wel navenant

De kledinginkopen daalden in de periode 2010-2013 wel in gelijke mate als de omzet. Kledinginkopen maken ruim de helft uit van de totale kosten. Ook op kleinere kostenposten als communicatie, energieverbruik, inventaris en apparatuur kon tijdens de crisis in afdoende mate worden bezuinigd. Aan reclame werd 1 procent minder uitgegeven. Deze afname bleef sterk achter bij de omzetdaling van ruim 7 procent.

Kosten kledingwinkels als percentage van de totale bedrijfskosten, 2013

Bron:
• StatLine, Productiestatistieken