Voltijd

Bij voltijders is het aantal uren dat men in een normale of gemiddelde werkweek werkt, 35 uur of meer. In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.