Record perenoogst

© ANP

In 2014 is bijna 350 miljoen kg peren geoogst, een record. De perenoogst was bijna net zo groot als de appeloogst. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Net zoveel peren als appels

In 2014 is 349 miljoen kg geoogst, een stijging van 7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat is de grootste perenoogst ooit. De oogst is toe te schrijven aan stijging van de teeltoppervlakte en een relatief grote toename van de productie per hectare. De oogst van appels was met 353 miljoen kg maar net iets groter.

Appel- en perenoogst

Peer wint terrein op appel

De gezamenlijke teeltoppervlakte appels en peren is de laatste jaren stabiel rond 16,5 duizend hectare. In 1980 was het totale areaal appels en peren nog 23 duizend hectare. In deze periode is het areaal appels meer dan gehalveerd, van 17,2 duizend ha. in 1980 tot 7,8 duizend ha. In 2014. Het areaal peren steeg van 5,7 duizend ha. (1980) tot 8,6 duizend ha.

Oppervlakte appels en peren

Veel meer peren van een boom

Door de strenge vorst begin 2012 daalde de productiviteit van de appel - en perenbomen. De productie van appels steeg van 35 ton per hectare in 2012 tot 45 ton per hectare in 2014. De productie van peren ligt in 2014 met 41 ton per hectare iets lager, maar was veel hoger dan de 24 ton per ha. van 2012. In 2014 werd ruim 60 procent van de peren geëxporteerd. Van de appels werd nog geen 20 procent geëxporteerd.

Waar staan de appel- en perenbomen?

De teelt van appels neemt af maar blijft geconcentreerd in de oude productiecentra in Zeeland, het Gelderse rivierengebied, in de polders in het IJsselmeer, en in Limburg. De perenteelt is sterker dan in de jaren tachtig geconcentreerd langs de grote rivieren, in de Betuwe, in Zeeland en in Flevoland.

2014-peren-2000-2014-kaart

Bron: StatLine