Online omzet detailhandel groeit flink in eerste kwartaal 2015

De online omzet van de detailhandel is in het eerste kwartaal van 2015 harder gegroeid dan de totale omzet van de detailhandelssector. Vooral de omzet van de winkels waarvan de online verkopen een nevenactiviteit zijn naast de ‘fysieke’ verkoop groeit snel. Dat maakt het CBS vandaag bekend.
In het eerste kwartaal van 2015 is de omzet uit online verkopen binnen het midden- en grootbedrijf van de detailhandel met ruim 18 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De omzetgroei in deze winkels was in het eerste kwartaal van 2015  beduidend groter dan die van de totale detailhandel. Eerder vandaag maakte het CBS bekend dat de totale omzet in deze periode namelijk met 0,2 procent toenam.

Omzetontwikkeling detailhandel, totaal en online, 2015

Online omzetgroei vooral bij multi-channelers

De verkoop via het internet in de detailhandel kan toegewezen worden aan winkels waarvan het zwaartepunt van de activiteiten ligt bij de online winkel (‘pure’ internetverkopers) en winkels waar de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, de zogeheten multi-channelers. Bij die laatste groep gaat het meestal om fysieke winkels die een webshop hebben. In het eerste kwartaal nam de online omzet van de multi-channelers gemiddeld met 23,5 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit was aanzienlijk hoger dan de groei van de pure internetverkopers van 14,4 procent.
Het online winkelen groeit nog steeds, toch is de omzet uit verkoop via het internet nog maar zo’n 7 procent van de totale omzet van de detailhandel. Ongeveer twee derde van de online omzet van het midden- en grootbedrijf in de detailhandel komt van de pure internetverkopers.

Omzetontwikkeling online verkopen, 2015

Nieuwe waarneming online omzet detailhandel

Vanaf heden zal het CBS maandelijks inzicht bieden in de ontwikkeling van de online omzet binnen de detailhandel. Webwinkels zijn in de afgelopen jaren een steeds belangrijker verkoopkanaal voor ondernemers. Om de omzetontwikkeling van de online verkopen beter in kaart te brengen, wordt van middelgrote en grote detailhandelsbedrijven (10 werkzame personen en groter) naast de totale omzet nu ook de online omzet gemeten. Van de totale online detailhandelsomzet komt ongeveer 70 procent voor rekening van het midden- en grootbedrijf.

Bron:

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen (statline)

Internetverkopen (methodebeschrijving)