Export van goederen

Van export van goederen is sprake als het economische eigendom van goederen door een Nederlands ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of de goederen fysiek de grens passeren. Een bedrijf of instantie wordt als ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Uitvoer omvat ook goederen die eerst zijn ingevoerd door een ingezetene en die na hoogstens een kleine bewerking te hebben ondergaan weer worden uitgevoerd, d.w.z. waarvan het eigendom wordt overgedragen aan een niet-ingezetene  (wederuitvoer).