Nederlanders gebruiken de cloud vooral gratis

Nederlandse internetgebruikers van 16 tot en met 74 jaar slaan gemiddeld vaker bestanden op via cloud computing dan internetters in andere Europese landen. Ze betalen hiervoor echter minder vaak dan in andere EU-landen met vergelijkbaar gebruik. Nederland staat met 36 procent op de zesde plaats van cloudgebruik in de EU (gemiddeld 27 procent). 10 procent betaalt hiervoor, het EU-gemiddelde is 11 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

 
 

Jong en hoogopgeleid vaker in de cloud

Jongere internetgebruikers in Nederland (tot 25 jaar) gebruiken vaker een cloudservice dan 55-plussers: 51 tegen 20 procent.  Het gebruik van cloud computing stijgt met het opleidingsniveau. Van de Nederlandse laagopgeleiden doet een kwart aan cloud computing, van de hoogopgeleiden 46 procent. Ook doen mannen dit met 39 procent vaker dan vrouwen (34 procent).
Cloudgebruikers hebben doorgaans meer internetvaardigheden dan niet-gebruikers. Dit verschil in handigheid met internet verklaart mede het verschil in cloud computing tussen jongeren en ouderen.

Vooral foto’s in de cloud

In de EU wordt de cloud, in feite een datacenter, vooral gebruikt om foto’s op te slaan. Bijna een kwart van de Europese internetgebruikers doet dit. Nederland staat met 33 procent op de derde plaats.
Daarnaast slaan internetgebruikers ook vooral tekstbestanden, spreadsheets en presentaties op in de cloud. Onder internetgebruikers in de EU is dit gemiddeld 15 procent, in Nederland 23 procent. Ook muziek, e-books of e-magazines en video’s, films of tv-programma’s worden opgeslagen in de cloud. Dit doet echt minder dan een op de vijf internetgebruikers in de EU.

Soort bestand dat wordt opgeslagen in de cloud, 2014
 

Nederlanders betalen circa het EU-gemiddelde

Nederlanders betalen ongeveer even vaak voor clouddiensten als de gemiddelde internetters in de EU, al gebruiken de Nederlanders de cloud bovengemiddeld. 10 procent van de Nederlandse cloudgebruikers betaalt voor clouddiensten tegen gemiddeld 11 procent in de EU.

Bij clouddiensten kan men meestal tot een bepaalde limiet gratis gebruik maken van de cloud. Denen en Zweden betalen hier met 19 procent het vaakst voor. In deze landen wordt naar verhouding door veel meer internetters gebruik gemaakt van deze dienst.

Gebruik van betaalde clouddiensten*, 2014
 

Van de cloudgebruikers in de EU gebruikt 59 procent deze service om bestanden op een server te zetten en deze te kunnen gebruiken vanaf verschillende apparaten. Net zoveel mensen gebruiken het om bestanden met anderen te delen. 55 procent gebruikt het als back-up om te voorkomen dat gegevens kwijtraken. 44 procent zit op de cloud vanwege de extra opslagruimte.

Redenen om de cloud niet te gebruiken

Bijna drie op de tien internetgebruikers in de EU kent cloud computing, terwijl ruim een kwart hier niet van op de hoogte is. De belangrijkste reden om niet aan cloud computing te doen, is het feit dat gebruikers gegevens opslaan op hun eigen apparaten of nauwelijks gegevens hoeven op te slaan.

Daarnaast zijn veiligheid en privacy ook een belangrijke reden om geen gebruik te maken van de cloud. Van de Nederlandse internetters zegt 24 procent zich zorgen te maken over veiligheid en privacy tegen 13 procent in de EU.

Bron: Eurostat.