Inflatie stijgt voor derde maand op rij

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in april gestegen naar 0,6 procent. In maart was de prijsstijging voor consumenten nog 0,4 procent. De inflatie is vanaf februari iedere maand met 0,2 procentpunt toegenomen. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP), die gebruikt wordt voor het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank, is gestegen naar 0,0 procent in april. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan in maart toen deze inflatie nog negatief was.

Inflatie

Prijsontwikkeling van telefoontoestellen en voedingsmiddelen verhogen inflatie

De inflatie in april steeg vooral door duurdere telefoontoestellen. Er zijn meer nieuwe modellen verkocht die hoger geprijsd waren dan de voorgangers. De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had ook een verhogend effect op de inflatie. Gemiddeld zijn de prijzen van voedingsmiddelen weliswaar iets gedaald ten opzichte van april vorig jaar, maar de daling op jaarbasis was in maart een stuk groter.

Inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak stijgt naar 1,1 procent

Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterke fluctuaties kent en omdat de prijzen van alcohol en tabak vaak worden verhoogd door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie volgens deze maatstaf steeg in april met 0,1 procentpunt naar 1,1 procent. Dat is een half procentpunt hoger dan de inflatie volgens de CPI.

Inflatie

Inflatie (CPI) en prijsontwikkeling onderliggende clusters

Inflatie in Nederland en de eurozone stijgt naar 0,0 procent

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP steeg naar 0,0 procent in april en komt daarmee uit op het gemiddelde van de eurozone. In maart was de Nederlandse inflatie volgens de HICP -0,3 procent, in de eurozone was dit -0,1 procent.

In tegenstelling tot de CPI houdt de HICP geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten bepaald aan de hand van de ontwikkeling van de huren. Omdat de huurstijging in het afgelopen jaar vrij hoog was, komt de inflatie volgens de HICP op dit moment lager uit dan volgens de Nederlandse methode.

Technische toelichting (pdf)

Bronnen: