Vertrouwen producenten aanzienlijk toegenomen

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is aanzienlijk toegenomen, maakt het CBS vandaag bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 1,4 in maart naar 3,3 in april. Bijna is in een maand de daling van de afgelopen drie maanden weer goed gemaakt. De verbetering van het producentenvertrouwen in april komt vooral doordat ondernemers veel positiever zijn over hun toekomstige productie.

In april 2015 ligt het vertrouwen van de industriële producenten boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde
(-23,5).

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)

Industrie duidelijk positiever over toekomstige productie

Producenten in de industrie waren in april aanzienlijk positiever over de productie in de komende drie maanden. Ondernemers waren ook iets positiever over hun voorraden gereed product. Hun oordeel over de orderportefeuille bleef onveranderd positief.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie te groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Verder is het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Ook bezettingsgraad industrie neemt toe

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is in het tweede kwartaal van 2015 uitgekomen op 81,8 procent. Dat is het hoogste percentage sinds het uitbreken van de crisis eind 2008. De bezettingsgraad is sinds het derde kwartaal van 2013 bijna onafgebroken toegenomen.

Begin april meldde het CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in februari 0,2 procent lager was dan in februari 2014. De productie van de industrie wordt echter nog steeds negatief beïnvloed door het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productie van de industrie iets hoger zijn dan een jaar eerder.

Bezettingsgraad industrie, begin kwartaal

Bron, StatLine:

Producentenvertrouwen industrie

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.