Koopwoningen in maart opnieuw duurder dan een jaar eerder

© ANP

Bestaande koopwoningen waren in maart 2,7 procent duurder dan in maart 2014. De prijzen zijn nu 12 maanden achter elkaar hoger ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijzen van bestaande koopwoningen

Prijzen 4 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in maart 2015 ongeveer even hoog als in augustus 2003. In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dal. Sindsdien is er sprake van een licht stijgende trend. Vergeleken met juni 2013 lagen de prijzen in maart 4 procent hoger. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, is het prijsniveau 18,3 procent lager. 

Prijsindex bestaande koopwoningen

Weer meer bestaande koopwoningen verkocht

Het Kadaster bracht afgelopen vrijdag naar buiten dat het in maart 13.393 verkochte woningen registreerde. Dat is een stijging van bijna 34 procent ten opzichte van maart 2014. In het eerste kwartaal van 2015 zijn er 34.527 woningen verkocht. Dat is ruim 19 procent meer dan een jaar eerder.

Huizen in alle provincies duurder dan een jaar eerder

Met het maandcijfer van maart worden ook kwartaalcijfers over de prijsontwikkelingen naar regio en type koopwoning gepubliceerd. In het eerste kwartaal van 2015 lagen in alle provincies van Nederland de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld hoger dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2008 dat de huizen in alle provincies duurder waren dan een jaar eerder.

In Noord-Holland en Utrecht was de prijsstijging het hoogst, namelijk 4,1 procent. Dat komt vooral doordat de woningen in Amsterdam en de stad Utrecht aanzienlijk duurder waren. Kopers in deze steden waren respectievelijk 10,0 en 6,9 procent meer kwijt dan een jaar eerder.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen naar provincie, eerste kwartaal 2015

Ook alle woningtypen duurder

Net als in de voorgaande drie kwartalen zijn alle woningtypen duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging van appartementen was met 3,2 procent het grootst, die van vrijstaande woningen met 1,2 het kleinst.

Vraagprijs daalt nog altijd licht

Naast de prijsindex bestaande koopwoningen publiceert het CBS ook over de gemiddelde vraagprijzen van bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde vraagprijzen geeft vooral inzicht in het aanbod op de koopwoningmarkt. De vraagprijzen dalen nog steeds, terwijl de verkoopprijzen sinds de zomer van 2013 vrijwel onafgebroken stijgen. Het verschil tussen vraag- en verkoopprijzen wordt dus kleiner.

In het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de gemiddelde vraagprijs per vierkante meter 2.140 euro. Een jaar eerder was dat 2.170 euro. Dat is een daling van 1,4 procent. In diezelfde periode waren de verkoopprijzen 2,4 procent hoger dan een jaar eerder.

Vraag-en verkoopprijzen bestaande woningen

De animatie huizenmarkt in beeld toont de regionale ontwikkeling van de verkoopprijzen per kwartaal en transacties van bestaande koopwoningen.

Bron: StatLine,

Vanaf 1 januari 2015 heeft het Kadaster een nieuwe methode ingevoerd voor het typeren van woningen. Uit analyse blijkt dat deze methode nauwelijks invloed heeft op de prijsindexcijfers en geen invloed heeft op het totaal aantal transacties. Meer informatie hierover is te vinden bij het Kadaster.
Naast de prijsindex bestaande koopwoningen publiceert het CBS ook over de gemiddelde vraagprijzen van bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde vraagprijzen geeft vooral inzicht in het aanbod op de koopwoningmarkt. Ook geeft deze statistiek informatie over het aantal te koop staande woningen en de gemiddelde aanbodtijd.  
De prijsindex bestaande koopwoningen is de indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Deze cijfers zijn gebaseerd op een integrale registratie van de transactieprijzen van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.