Meer faillissementen in maart, vooral door extra zittingsdag

© ANP

In maart 2015 zijn 614 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 134 meer dan in februari. De stijging is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat maart een zittingsdag meer telde dan februari. Ten opzichte van maart 2014 lag het aantal faillissementen 88 hoger. Maart 2015 telde ook een zittingsdag meer dan maart 2014.

Meer faillissementen in de handel, minder in de financiële dienstverlening

De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel en in de financiële dienstverlening, respectievelijk 111 en 87. In de handel is het aantal faillissementen met 23 toegenomen, terwijl in de financiële dienstverlening het aantal faillissementen met 13 is afgenomen. In de bouw zijn 86 faillissementen uitgesproken in maart, dat zijn er 24 meer dan in de voorgaande maand.

De handel en de financiële dienstverlening tellen overigens ook de meeste bedrijven. Relatief gezien behoren de bouw, horeca, en vervoer en opslag tot de bedrijfstakken waarin de meeste bedrijven failliet gaan. 

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak, maart 2015

Gemiddeld aantal faillissementen neemt ook iets toe

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

In maart kwam het driemaandsgemiddelde uit op 524. Een maand eerder was dat 492. In februari 2015 lag het gemiddelde op het laagste niveau sinds september 2011. Vergeleken met de piek van medio 2013 is het gemiddelde nog steeds relatief laag.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Bron, StatLine:

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.