Industrie produceert in februari een fractie minder dan jaar eerder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 0,2 procent lager dan in februari 2014, zo maakt CBS vandaag bekend. De daling is kleiner dan een maand eerder. De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door de het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productie van de industrie iets hoger zijn dan een jaar eerder.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)

Machine-industrie noteerde grootste productiestijging, chemie grootste daling

De productie van de machine-industrie was 6,6 procent hoger dan in februari 2014. De transportmiddelenindustrie produceerde 5,7 procent meer. Ook de productie van de elektrische-apparaten-, aardolie- en de voedingsmiddelenindustrie lag hoger dan een jaar eerder.

De productie van de chemische industrie daarentegen was 5,6 procent lager dan in februari 2014. Ook de farmaceutische en de metaalproductenindustrie produceerden minder.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna 70 procent van de industriële productie.

Licht stijgende trend sinds zomer 2014

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van januari op februari 2015 steeg de productie met 1,7 procent.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. In februari 2014 werd het hoogste niveau van 2014 bereikt. Daarop volgden zowel dalingen als stijgingen. Sinds de zomer van 2014 is de trend echter stijgend.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Stemming Nederlandse fabrikanten in maart opnieuw minder positief

De stemming onder de ondernemers in de industrie was afgelopen maart minder positief dan een maand eerder. Ook in de eerste twee maanden van 2015 waren producenten minder positief dan de maand ervoor. Het producentenvertrouwen ligt echter nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

De industriële ondernemers in Duitsland zijn daarentegen in maart opnieuw wat positiever geworden. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

Bron: StatLine,

productie en omzet industrie

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht