Afrika steeds belangrijker voor Nederlandse export

Het exportaandeel van Nederlandse goederen naar Afrika is in de jaren 2008-2014 gestegen van 2,6 procent tot 3,3 procent. De exportwaarde bedroeg in 2014 ruim 14,2 miljard euro en is groter dan de export naar Spanje. Afrikaanse landen nemen een belangrijke positie in bij de belangrijkste groeilanden. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Exportgroei

Het belang van Afrika voor de Nederlandse goederenhandel is de afgelopen zes jaar toegenomen. Van de 20 belangrijkste groeilanden zijn er negen Afrikaans. Togo, Ghana en Senegal behoren tot de top 5. Naar deze drie landen werd in het afgelopen jaar voor bijna 2,8 miljard euro geëxporteerd. Dat is net iets meer dan de export naar Brazilië. Tegelijkertijd nam het gezamenlijk belang van Togo, Ghana en Senegal voor onze export toe van 0,15 procent in 2008 tot 0,64 procent in 2014.

Veel olieproducten naar Afrika

Afrika is een belangrijke exporteur van ruwe aardolie. Door gebrek aan raffinaderijen wordt de olie geraffineerd in andere gebieden waaronder Nederland. De olieproducten worden vervolgens weer ingevoerd door Afrikaanse landen voor eigen gebruik. Togo, Ghana en Senegal zijn gesitueerd in de West-Afrikaanse regio. De forse exportgroei naar deze drie landen gaat samen met een forse exportkrimp van 537 miljoen (-24 procent) van minerale brandstoffen naar Nigeria (eveneens West-Afrika).

Bron: StatLine, Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC-indeling naar landen