Tweede berekening CBS: Nieuwe data leiden tot iets hogere economische groei

© ANP

Uit de tweede berekening van de economische groei, op basis van aanvullende informatie, blijkt dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal 2014 met 0,8 procent is gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt. Bij de eerste berekening gepubliceerd op 13 februari, was de groei berekend op 0,5 procent.

Het verschil van 0,3 procentpunt is vooral toe te schrijven aan een opwaartse bijstelling van de investeringen in vaste activa. Door nieuwe aanvullende gegevens over de bouw zijn de investeringen in gebouwen en infrastructuur hoger dan eerder geraamd. Het beeld van de economie is bij de tweede berekening niet gewijzigd. De groei van de Nederlandse economie wordt breed gedragen. Uitvoer, investeringen en consumptie gezinnen leveren een positieve bijdrage.

Lichte bijstelling eerdere kwartalen

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Door de tweede berekening van het vierde kwartaal van 2014 zijn ook de groeicijfers van de eerste drie kwartalen van 2014 aangepast. Het eerste kwartaal is bijgesteld van -0,3 naar -0,4 procent, het tweede kwartaal van 0,6 naar 0,7 procent en het derde kwartaal van 0,2 naar 0,3.

Groei ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het vierde kwartaal met 1,4 procent. Volgens de eerste berekening was dat 1,0 procent. Met de publicatie van de tweede berekening voor het vierde kwartaal wordt ook de jaar-op-jaargroei van de eerste drie kwartalen van 2014 opnieuw berekend. Dat heeft echter niet tot bijstellingen van het bruto binnenlands product (bbp) geleid.

De economische groei voor heel 2014 is met 0,1 procentpunt opwaarts bijgesteld. De groei komt nu uit op 0,9 procent.

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze berekening komt voortdurend meer en nieuwe informatie beschikbaar over de Nederlandse economie. Zo zijn er voor de tweede berekening aanvullende gegevens van bedrijven in de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca beschikbaar gekomen. Deze informatie draagt er aan bij dat de economische groei in de tweede berekening anders kan zijn dan bij de eerste berekening. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Aantal banen groeit sterker dan eerder berekend

Volgens de tweede berekening lag het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het vierde kwartaal 50 duizend hoger dan in het derde kwartaal van 2014. Bij de eerste berekening was de stijging 42 duizend banen. De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie.

In het vierde kwartaal van 2014 waren er volgens de tweede berekening 74 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2013. Dat was ook zo bij de eerste berekening.

Bronnen:

Vandaag verschijnt ook de CBS-publicatie Nederland in 2014. Deze publicatie geeft een beschrijving van de Nederlandse economie in 2014.