Watersysteemheffing

Inclusief de opbrengst niet-taakgebonden heffing.
Niet alle waterschappen leggen een niet-taakgebonden heffing op. Vanaf het begrotingsjaar 2015 is de niet-taakgebonden heffing door alle waterschappen opgenomen in de watersysteemheffing.