Zuiveringsslib

Zuiveringsslib bestaat voornamelijk uit bezonken gesuspendeerde bestanddelen en uit door groei overbodig geworden actief slib (bacteriemassa). Zuiveringsslib wordt veelal gemeten in  droge stof of droogrest, dat wil zeggen de hoeveelheid die overblijft als al het water uit het slib is verdampt.