Zorg

Aanbieders van diensten en goederen van gezondheids- en welzijnszorg direct aan patiënten en cliënten, ongeacht of het hun hoofd- of nevenactiviteit is, aangevuld met aanbieders van ondersteunende activiteiten die relevant zijn voor gezondheid en welzijn. Dat zijn zorgverwante sectoren, zoals apotheken en zittend ziekenvervoer per taxi. De zorg is opgedeeld in gezondheidszorg, welzijnszorg en beleids- en beheerorganisaties zoals zorgverzekeraars en het ministerie van VWS, en voor de werkgelegenheid ook de medisch geschoolden bij uitzendbureaus.

Aanbieders gezondheidszorg:
Ziekenhuizen, specialistenpraktijken; Geestelijke gezondheidszorg; Huisartsenpraktijken; Tandartsenpraktijken; Paramedische praktijken; Gemeentelijke Gezondheidsdiensten; Arbodiensten en reïntegratiediensten; Leveranciers van geneesmiddelen; Leveranciers van therapeutische middelen; Ondersteunende diensten; overige gezondheidszorg (onder meer ambulancediensten, praktijken van psychologen, praktijken voor alternatieve gezondheidszorg en zorgaanbieders in het buitenland).

Aanbieders welzijnszorg:
Ouderenzorg; Gehandicaptenzorg; Kinderopvang; Jeugdzorg; Internaten; Sociaal-cultureel werk; overige welzijnszorg (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).

De werkgelegenheidsstatistiek van de Zorgrekeningen integreert meerdere bronnen om zo een volledig en samenhangend beeld te verkrijgen met voldoende mate van detail. De gegevens over een jaar (t) komen veelal in november en december van het daaropvolgende jaar (t+1) beschikbaar en worden dan in december en januari verwerkt.